Adil Kullanım Noktası (AKK) kalkıyor!

Önümüzde uzunca bir yol daha varmış gibi görünse de, AKN'nin kaldırılması için ciddi bir çalışma başlatılıyor. İşte BTK kararının tam metni!

  • Cem Sinanoğlu
Adil Kullanım Noktası (AKK) kalkıyor!

Adil Kullanım Noktası, internet kullanıcılarının en büyük şikayetlerinden biri. Kalkar mı kalkmaz mı tartışmalarının arasında, uzunca bir süredir devam eden AKN uygulamasının sona ermesi için, BTK nihayet bir çalışma başlatıyor. Alınan son BTK kararının metnini aşağıda yayınlıyoruz. Ancak hemen AKN kalkıyor diye sevinmeyin; zira önümüzde daha uzunca bir süreç olduğu açık. Yine de bir yerden başlanması güzel...

"BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 01.09.2016 Karar No : 2016/DK-THD/393 Gündem Konusu : Adil Kullanım Noktası (AKN) Uygulaması.

KARAR : Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

Son yıllarda yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerle birlikte internete bağlanan akıllı cihazların sayısı (Tablet, Telefon, HD-4K TV vs.) ve bu cihazlar üzerinden erişilen veri miktarı artmış olup söz konusu artışın doğal sonucu olarak bu içeriğe ulaşmada hız, çok önemli bir parametre haline gelmiştir. Diğer taraftan işletmeciler "limitsiz" veya "sınırsız" şeklinde tanıtarak sundukları bazı tarife veya paketlerde; şebekenin etkin şekilde yönetimi, şebekeye bağlı kullanıcıların birbirlerinin erişim hızlarını olumsuz etkilememeleri, bir abonelik bağlantısı üzerinden çok sayıda kullanıcıya hizmet sunularak hizmetin suiistimal edilmesinin engellenmesi veya maliyetleri düşürme ve benzeri amaçlarla, bir kullanıcının internet veri kullanım miktarının belirli bir orana ulaşması sonrasında kullanıcının internet erişim hızının indirme (download) yönünde yeni fatura dönemine girilene kadar ya da paketin geçerli olduğu sürenin sonuna kadar azami olarak belirli bir erişim hızına düşürülmesi şeklindeki Adil Kullanım Noktası (AKN) olarak adlandırılan uygulamaya başvurabilmektedirler. Ancak son kullanıcıların hıza olan taleplerinin artması ve belli ölçüde erişim hızlarında yaşanan olumlu gelişmelere mukabil günümüzde sıklıkla kullanılan AKN uygulamalarının bu erişim hızlarındaki artışa uyum sağlayamadığı anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte, son yıllarda giderek artan veri trafik hacmi, internette içeriğin değişimi ve yüksek veri tüketimine sebep olan video içeriğinin artış gösteriyor olması, akıllı cihazların yaygınlaşmasının da etkisiyle kullanıcıların internet kullanım alışkanlıklarındaki değişiklikler nedeniyle AKN sonrası daha yüksek internet erişim hızlarına ve kullanım kotalarına ihtiyaç duyulması ve "limitsiz/sınırsız" ibareleri ile satılan paketlerin AKN'li olmasının yanıltıcı görülmesine ilişkin Kurumumuza ve çeşitli mecralara tüketici şikâyetlerinin iletildiği dikkate alınarak Kurumumuzca bir çalışma başlatılmış, konuya ilişkin sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin görüşleri alınmış, dünya uygulamaları incelenmiş ve AKN uygulamalarına yönelik düzenleme önerilerine ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılmıştır.

Halen sabit genişbant internet hizmetlerinde uygulamada işletmeciler tarafından çoğunlukla AKN sonrası erişim hızları 3 Mbps ile sınırlandırılmaktadır. Mobil genişbant erişiminde ise işletmeciler tarafından tarife paketine göre farklı AKN sonrası erişim hızları uygulanmaktadır. 

Bununla birlikte, yukarıda arz edilen hususlar göz önüne alınarak, yaşanan teknolojik gelişmeler ve artan tüketici talep ve şikâyetleri nedeniyle hem sabit internet hem de mobil internet erişiminde AKN sonrası veri indirme hızına yönelik belirliliğin sağlanması ve şeffaflığın sağlanarak tüketicilerin bilgilendirilmesi açısından düzenleme ihtiyacının değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bahse konu değerlendirmeler neticesinde AKN (aynı kapsamda değerlendirilebilecek benzer isimler dâhil) uygulamalarına ilişkin olarak;

1) Limitsiz/sınırsız olarak duyurulan ve AKN uygulanan internet tarife ve paketlerinde, tüketicilere eksiksiz ve doğru bilgilendirmenin yapılması ve şeffaflığın sağlanmasını teminen;

* Söz konusu tarife ve paketlerin adlarının AKN uygulamasını içerecek şekilde belirlenmesi, bu tarife ve paketlere ilişkin her türlü duyuru, reklam ve tanıtımlarda AKN uygulamasının bulunduğu hususuna açıkça yer verilmesine,

* Söz konusu tarife ve paketlerin genel esaslarına ilişkin her türlü mecrada yapılan bilgilendirmelerde AKN seviyesi ve AKN sonrasındaki erişim hızı başta olmak üzere konuya ilişkin gerekli bilgilere yer verilmesi ve bu bilgilendirmelerin tüketicilerin kolayca erişebileceği/fark edebileceği şekilde yapılmasına,

* Güncellik bilgisi sağlanmak koşulu ile internet kullanımlarında AKN'nin % 80'ine ve % 100'üne ulaşıldığı ve AKN seviyesinin aşılmasını müteakip uygulanacak erişim hızı hakkında ücretsiz olarak kısa mesaj ile bilgilendirilmesine,

2) 1'inci madde'nin (c) fıkrası kapsamında yapılacak bilgilendirmelerin, 

* Sabit Telefon, Uydu ve Kablo TV, İnternet Servis Sağlayıcılığı hizmeti sunan işletmecilerde abonelerinin kısa mesaj hizmeti alabileceği herhangi bir mobil telefon numarasının kayıtlı olmaması,

* GSM/IMT-2000/UMTS hizmeti sunan işletmecilerde abone cihazının kısa mesaj alımına kapalı olması veya cihazın niteliği gereği kısa mesaj ile bilgilendirme yapılmasının mümkün olmaması, durumlarında uyarı görseli, e-posta, akıllı çubuk, sesli yanıt sistemi gibi yöntemlerle yapılmasına,

3) 1'inci ve 2'nci maddeler kapsamında abonelere yapılacak bilgilendirmelerde güncellik bilgisinin "Son X dakikalık/saatlik kullanımlar dahil olmayabilir","dd.mm.yyyy hh:mm itibariyle" ve benzeri ifadelerle sağlanmasına,

4) 1'inci ve 2'nci maddeler kapsamındaki bilgilendirmelerin yapılmasının aboneler tarafından istenmemesi halinde, işletmecilerin bu beyanı kayıt altına alarak abone talebini yerine getirmesine,

5) Mobil şebeke işletmecilerinin AKN uygulanan internet tarife ve paketlerinde AKN sonrası veri indirme hızının en az 128 Kbps olacak şekilde belirlenmesine yönelik kamuoyu görüşü alınmasını teminen Kurumumuz internet sitesinde otuz (30) gün süreyle yayımlanması,

6) Sabit genişbant internet hizmetleri kapsamında uygulanan AKN koşullarının iyileştirilmesini teminen İnternet Servis Sağlayıcılar ve Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından;

* AKN sonrası erişim hızının % 50 oranında artırılmasına yönelik analizlere,

* AKN uygulaması kapsamında faydalanılabilen veri miktarının hız/veri miktarı dengesi gözetilerek makul bir seviyede artırılması durumunda, artırılan veri miktarlarının farklı seviyelerdeki değerleri üzerinden maliyet ve perakende ücret açısından yapılacak analizlere,

* 02:00-08:00 saatleri arasında internet kullanımlarının AKN'ye dâhil edilmediği ve kullanıcıların söz konusu saatlerde paket lansmanında belirtilen erişim hızıyla internete erişebilmelerine olanak sağlamaya yönelik uygulamalara ilişkin maliyet ve perakende ücret açısından yapılacak analizlere,

* 31.12.2018 tarihi itibarıyla AKN uygulamasına son verilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalara ve konuyla ilgili analizlere ilişkin işletmeci görüşlerini içeren bir çalışmanın işbu Kurul Kararının 1 ila 5 inci maddeleri için belirtilen kamuoyu görüşü alma süresini müteakip en geç 2 ay içinde Kurumumuza sunulması hususlarına karar verilmiştir."

Okuyucu Yorumları

Toplam 48 Yorum

AKN NEDİR?!!! AKK OLMASIN O CAHİLLER

@10 Eylül 2016 01:21 (A)dil (K)ullanım (N)oktası

@Selçuk İslamoğlu AKN ne yine bizi mi yiyorlar anlamadim ki

@10 Eylül 2016 01:21 Bir de kendisinden o kadar emin ki, haberi yazan adama cahil diyerek küçümseme yolunu seçmiş. Eminim şu anda attığı bu yorumu silmek istiyordur. Geç kaldın artık:)

@10 Eylül 2016 01:21 sensin o cahil madem genel kültür yoksunusun en azından bir bak neymiş açılımı sonra yaz ki zaten bir çok servis sağlayıcı tarafından kullanılan genel ibare akn dir. resmi sözleşmelerde vs. kullanılan budur diğeri daha çok basın ve halk tarafından kullanılan birsey

@10 Eylül 2016 01:21 (A)dil (K)ullanım (N)oktası (A)dil (K)ullanım (K)otası

Yine bir şey değişmeyecek.Kurnaz açgözlü operatörlerimiz ve internet sağlayıcılarımız sağolsun(!!!!), iyi niyeti suistimal edecek, örneğin Türk telekom 8mbps sınırsız yalın internet 59 tl'de kalacak ve aynı ücret olacak, AKK'siz sınırsız internetse bu fiyatın 1.5 katına yakın pahalılıkta olacaktır.Zaten şu anda 8 mbps(o hızın da pratikte genelde 1 mbps'sini veriyor) hız için 60 tl veriyoruz.Cidden ne karşıya yükleme yapabiliyoruz ne de indirmeyi adam akıllı yapabiliyoruz.Şikayetim var...

@10 Eylül 2016 01:30 şikayetin varsa şikayetvar adlı devletin sitesinden şikayet edebilirsin. Fakat sözleşmeyi imzaladığın veya kabul ettiğin için bunları kabul etmiş sayılıyorsun.

...Bir de üstüne üstlük 8Mbps hızın 8'de 1'ini alyoruz.3.dünya ülkelerinden bir farkımız YOK bu knuda.Ülkemizdeki internet tarifelerinden, ücrtlerinden ve gerek teorik olarak taahhüt ettikleri hızdan, gerkse pratikte taahütlerini yrine gtiremeyip taahhüt edilenin neredeyse 10'da 1'i olan hızdan nefret edyorum.Mbilde de aynı şey.4.5G dediler.Hala tarifemde 2GB intrnet var ve tarifelerdeki kota arttıkça fiyatta uçuyor.Ayrca AKK'yi geçtikten sonra 96kbps ile bağlanmk ndir ya?Dalga geçiyorlar resmen

Chip yazacaklarımı 1 yazıya sığdırmıyorum.Twitter gibi ne karakter sınırlaması koyuyorsunuz ya?Kalkıp da roman yazacak halimiz yok!Zaten incelemesini yapıp paylaşıyorsunuz.Çok uzun olur diyorsanız merak etmeyin yine yazacağımızı yazıyoruz ama 2-3 ayrı metinde paylaşmak zorunda kalıyoruz.Lütfen ya genişletin, ya da tamamen kaldırın.Teşekürler..

Kibarca 2 daha sürünün diyorlar.

2019 da Adil Kullanım kotası kalkıyormus daha 3 yıl var sürünmeye devam edecez

2016 yilinda 128kbps mi? Zaten Turk Telekom AKK asiminda 96kbps hizina dusuruyor paketleri 32kbps icin mi tüm bu yazilanlar?

@10 Eylül 2016 02:26 AKN saglayıcılara daha fazla para kazandırıyor okadar. Kalkmaz.

Ohooo 2 yıl sonra ne olacağı belli değil.Hemen uygulayında biz garibanlar birazcık sevinsin.Mümkün değil 10 yıldan önce uygulanmaz.

Çok güzel olmuş. Birde upload hızı en az 5 mbps olmalı. Birde fiber interneti eski binalarada getirmeliler. Şu altyapılarını geliştirsinler yakında akn kalkıcak ve yurtdışındakiler gibi internete girebileceğiz. Birde sınırsız ve akn siz 4.5g li tarifede olmalı. Fiyatıda 60 tl olursa çok iyi olur. Birde internet fiyatları biraz aşağıya çekilmeli. Biraz ucuzlatılmalı. Sınırsız fiber internet 30 veya 40 tl olmalı.

@10 Eylül 2016 04:30 yanlışlıkla eksi verdim oturup ağlıycam

@10 Eylül 2016 04:30 Bir de Dünya barışı sağlansın, öğrenciler evde yatarak not alsın herkesin maaşı 3 katına çıksın... :D Kardeş böyle sıralamışsın isteklerini de burası Türkiye, kusura bakma xD

Ölme eşeğim ölme 6 aya kadar 3mb 6mb olur insallah

ISP'ler tarafından çeşitli gerekçeler gösterilerek AKN uygulamasının yürürlüğe konması baştan yanlıştı. Diğer taraftan AKN uygulaması da bu uygulamayı yürürlüğe koyan ISP'ler tarafından suistimal edilmiştir. Tencere dibin kara, senin ki benden kara! Zaten bu uygulamanın kaldırılmasının nedeni de işte bu suistimaldir; çünkü ISP'ler tarafından belirlenen kotalar reel kullanım miktarlarının çok altında kalmaktadır. Ayrıca mobil kotalar da süratle iyileştirilmelidir. Kota yetersizse, hız anlamsızdır

Doktor bu ne? Özet geçiyorum; 3 ten 4.5'a çıkartıyor minimum hızı. 2 sene sonrada kaldırmaya yönelik çalışma yapmaya başlayacak. 3-4 sene arasında anca uygulanır benim görüşüm. Yaklaşık 1500 gün kadar bir şey işte şaka gibi. Yenilikse hemen şimdi yapılmalı, bırakın toplumsal mesaj vermeyi. Toplumu düşünmeyen zihniyet toplum adına karar alamaz, etkisizdir çünkü.

Ölmeee eşeğim ölme. Diyorsunuz kıssac3

Belki torunlarımız bu hizmeti alabilir.

(bkz. Türkiye'de fazla iyimser olmak) :D

Bu ülkede yarin ne olacağını kimse bilmezken 2 yıl sonrasının planını açıklamak ağza bir parmak bal çalmaktan başka birşey değil.

Altyapıya yatırım yapılmadığı müddetçe değişen bir şey olmayacak. Hat yoğunluğuna göre yine yavaş kullanmaya devam edeceğiz.

adil kullanım noktası ne ya :D kota olmasın o?

Sınırsız, AKN cambazlığı olmadan tüm kullanıcılara en az 16 mbs hız verecek kapasiteye sahiptir Türktelekom. Malum darbe girişimi sonrası kaldırdılar AKN yi tüm ülkede, ne oldu çöktü mü alt yapı? Sanıyorlar ki 7/24 dosya indirecek millet. Bir kaç gün sonra bir çoğu usanır. Kimi arkadaşlarım 4 gb kotasını bile doldurmuyor. Umrunda bile değil kullanım amacı farklı. Günümüz şartlarında en az 12 mbs intenet olmazsa olmazdır. Daha fazla hız isteyenlere diyecek bir şeyim yok.

@10 Eylül 2016 12:09 Daha fazla hız çevrim içi oyun oynayan arkadaşların ve aynı zamanda yayın yapan arkadaşların işine yarıyor. İnternette herkes facebooka girip twitter'da dolaşmıyor. İnternet üzerinden para kazanılıyor. Bu nedenle 1.6 mb indirme hızı son derece yavaş. Ben çevrim içi oyun oynuyorum ve 25 mbs internet kullanıyorum. Bu bende ping yapıyor. Saniyede 2.5 mb indirmem gerekirken 200ms ping alıyorum bu da en az 2 sn gecikme eder.

Benim bu yazıdan anladığım kadarıyla AKN'nin kaldırılacağını düşünmüyorum. Sadece AKN kısaltması tarife adlarında açıkça belirtilecek. Yani sınırsız diye paket satılamayacak.

Şuan bile bu dertten çekiyorum daha ayın 10'u olmasına rağmen. Ama artık akıllı telefonlar var herkes evde kullanıyor. Bilgisayarlarda bir çok program var hepsi güncelleme alıyor. Videoların boyutları büyük vs artık mevcut kotalar yetmiyor. Bitirsinler şu işi

Metni yazan zannedersem açıklamayı net okumamış. Nerede AKN kaldırılması?!? Sadece "sınırsız"/"limitsiz" gibi ibarelerin yanlış anlaşılmaya neden olduğu için kaldırılmasından bahsediliyor. Yoksa AKN yine aynı yerinde duruyor. 1. maddeyi okusanız yeterli zaten....

@10 Eylül 2016 13:30 En son maddede 31.12.2018 e kadar AKN nın kaldırılması çalışması yapılacak diyor. Yazının tümünü okumadınız sanırım.

AKN sonrası düşürülen 3mbit hız maksimum internet hızı 8mbit iken konulmuş bir sınırdı. Günümüzde hala 8mbit hız sulunsa da daha yüksek (16-20-24-35-50-100-1000mbit) hızlar sunan operatörler de AKN sonrası 3mbit hıza düşürüyor müşteri hızlarını. Paket ücretleri hıza göre farklılık gösterirken paket AKN sonrası hızların aynı seviyeye indirilmesi biraz tuhaf bir yaklaşım olmakta bence. Düşürülecek hızın satın alınmış paket hızın belirli bir oranına düşürülmesi gerektiğini düşünüyorum

2019 İÇİN İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK Kİİ KALDIRILACAK DENMİYOR. Olursa 2.5 yıl sonra bakarız deniyor. O nedir ?

Yani akn kalmıyor belirli düzenlemeler yapılıyor. Bazı düzenlemelerini zaten bazı şirketler senelerdir veriyor. Mesela; Süperonline'da zaten 00:00-06:00 arası akn ye takılmadan indirmeye yönelik tarife var. Bir şey indireceğim zaman bu saatlerde indiriyorum gün içinde çok fazla film dizi seyretmediğim sürece problem olmuyor.

Arkadaşlar Tam Anlamadım Yani 2018 demi Kalkıyor ? Bide Artık Hızımız 4.5 mb Mi Olacak ?

Olum Ne Cahilsiniz Akn nin Ne Olduğunu Bilmiyonuz Gelip Burda Akk Olmasın O Diyip Chıp Online Moderatörleriyle Dalga Geçiyonuz Akk 2016 İtibariyle Akn Olmuştu Allahın Cahilleri

Adamlar fiber altyapı yatırımını yaptı, ama verdiği hizmet kalitesi o kadar berbat ki toplam 100 TL ücret aldığı 25 Mbit`in sadece 2 Mbit'ini sağlayabiliyor (bu hızı da çoğu zaman sunamıyor) ve adamlar sundukları hızın %10`unu sunduklarını baz alarak AKK`de düşürülecek hızı buna göre hesaplıyorlar, madem yüzde %10`u sağlıyoruz deyip; 3 Mbit`in %10`u 300 KB`tır deyip bizleri aslında 300 kb`da süründürüyorlar, insanımız kağıt üstünde 3 Mbit görünüyor diye gerçekten 3 Mibit kullandığına inanıyor

@10 Eylül 2016 20:46 Uzun lafın kısası: bizleri kandırmak bu kadar kolay olunca, eşek gibi parası ödenen bir hizmette; "tamam AKK uygulayın ama bari kotasını arttırın" gibi bir davranışla hak aramadan bi haber olunca: Adamlarda AKK 2019`da kalkacak (31.12.2018) diyerek bizlerle kafa bulur!

arkadaşlar 8 mbps kalkalı 4 seneye yakın oluyor siz hangi çağda yaşıyorsunuz 8 mbps ler 16 olarak hizmet veriyor 3 yıldan beri öğreninde gelin yorum yapın anladınızmı herkez bu akn olayına baş kaldırsa dünyanın yüzde 90 da akn olayı diye bir şey yok en hızlı internet güney korede

Bence 2 yıl sonra tarife paketleri değişecek. Mesela şimdinin sınırsızı olacak 25 gb fiyat 60 tl sınırsıza diyecek 100 tl.

1.12.2018 tarihi mantıklı değil. Çok geç bir tarih. 31.12.2017 tarihinde kalksın. O zamana kadar da AKN sonrası hız 4.5 değil 6 olsun. Kardeşim hep patronları düşünmeyin. Vatandaşı ve vatandaşın cebini de düşünün.....

Ya işte 2 yıla kadar kaldırılması için çalışmalar başlayacakmış, 3-4 yıla kadar resmi işlemler bitse, 6-7 yıla kadar akk kalksa, 15-20 yıla kadar şirketler adam gibi internet hizmeti vermeye başlasa... falan işte, bence gayet hoş, çok sıkı çalışıyorlar biraz dinlenmek onların da hakkı

Ben Adil Kullanım Kotasını tamamen Bypass ediyorum. Adil Kullanım Kotası hiçte ADİL DEĞİLDİR! MTU işe yaramıyor ama ben tamamen Bypass edebiliyorum hem internet siteleri de açılıyor :D Bana kota işlemez! İnternette Kotaya Hayır!

önce şu fiber adsl fiyat dengesini ayarlasınlar her yere en azından vdsl gelsin bu işleri yaparken akn ye de hız limitlerini de rahatça ayar yaparlar.30 yıllık turk Telekom a daha yöneticileri güvenmiyor ki hem teknoloji hem finansal açıdan...

AKN/AKK adı ne haltsa firmaların yalnızca vermedikleri hizmetin ücretini yasal yoldan almalarını sağlamaktatır bence! Yazılımla uğraşıyorum steam üzerinden oyun oynuyorum ve daha ayın 10'uncu gününde AKK doldu! 25mb net oluyor sana 3 mb. Adamlar işte o AKK/AKN ne halt ise sözleşmelerine ekleyip size aslında vermemiş olduğu hizmetin ücretini alıyor? Yanlış mı düşünüyorum?? 2018? Pek beklentim yok...

TTNET'i aradım mevcut 16 mgbit hızındaki internetim 1 mayıs tan sonra ne olacak diye. Müşteri temsilcisi mevcut abonelerin yararlanmadığını 1 mayıstan sonraki abonelerin yararlanacağını söyledi çünkü mevcut sözleşmemizde 3 mbit diye geçiyormuş. Gerisini sizin takdirinize bırakıyorum.....!!!

Sen de yorum yaz

 


CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play