Cep telefonlarının çeyrek asırlık hikayesiGSM'in temelleri

GSM'in temelleri

Avrupa Birliği 1986 yılında cep telefonlarının 900 Mhz specturumunda çalışmasına karar verdi ve bir yıl sonra GSM sisteminin temel standartları imzalandı. 1987'de 13 ülkenin GSM Memorandum of Understanding (MoU) ya da bir başka deyişle GSM tabanlı hücresel ağların gerçekleştirilmesi ile ilgili şartnameyi imzalamasıyla cep telefonu, gelişme yolunda büyük adım attı.

Şartnamenin imzalanmasının ardından ise cep telefonu önü alınamaz bir şekilde yayıldı.