Psikologlar reddetti! İşte psikiyatrist Szondi'nin 80 yıllık kişilik testi

Psikiyatrist Léopold Szondi, geliştirdiği psikoloji testi ile insanların karakterlerini öğrenebileceğini savunuyordu. Testi yapan kişiye zihinsel hastalık sahibi 48 kişinin fotoğrafı gösteriliyordu. İşte ortaya çıktığı çağda kabul görmeyen Szondi testi!

Psikologlar reddetti! İşte psikiyatrist Szondi'nin 80 yıllık kişilik testi

20. yüzyılda Macar psikiyatrist Léopold Szondi, bir kişinin bilinçsiz düşüncelerini, arzularını, dürtülerini ortaya çıkarmayı amaçlayan bir test geliştirdi. 1947 yılında bu testi geliştiren uzman Szondi, insanların kendilerine benzeyenlerin ilgisini çektiğine inanıyordu. Böylece psikiyatrist Léopold Szondi, kendi adını taşıyan testi ortaya çıkardı. Szondi testi, sınava giren kişilere çeşitli zihinsel hastalık sahibi insanların vesikalık fotoğraflarını gösterme üzerine kuruluydu.

Teste giren kişi fotoğraflar arasından en çekici ve en iğrenç fotoğrafı seçmek durumundaydı. Seçim sonrasındaki analiz ile kişinin en memnun olduğu ve en memnun olmadığı tarafları hakkında fikir sahibi olunuyordu. Testte sekiz ana grubun her birinde 6 vesikalık fotoğraf vardı. Toplam 48 fotoğraf yer alıyordu.

Gel gelelim ki bu test kabul görmedi. Psikologlar, bireyin fiziksel görünümünün zihinsel sağlığına dair bir gösterge olamayacağını belirttiler. Test bazı kişiler için ilginç sonuçlar çıkarsa da, hiçbir bilimsel temeli olmadığı için dikkate alınmaması öneriliyor. İşte testten fotoğraflara göre açıklamalar... 

1- SADİST

Büyük olasılıkla öğretmen ya da ebeveyn gibi otoriter bir şahsiyet tarafından baskılanmıştır. Bu yüzden onu biçimlendiren yıllarca maruz kaldığınız hükmetme duygusunu içinde bastırır. Pozitif, oldukça arkadaş canlısıdır ve insanları mutlu etmeyi çok sever. Bununla birlikte birinin ona hükmetmeye çalıştığını hissettiğinde pasif-agresif savunmacı tepki verir. Bu onları dolaylı olarak cezalandırma şeklidir. Duygusal bile olsa başkalarının acı çektiğini görmek onu mutlu edebilir.

Baskı: Başkalarına hakim olma arzusu

Baskılama biçimi: Huzurlu ve zararsız bir kişilik geliştirir. Daima başkalarına yardım eder.  

Defans mekanizması: Bir şey yapmak istemediklerinde engeller oluştururlar. Örneğin işte bir sorun varsa işe geç gitmek gibi. Defansif davranırken pasif-agresif tutum sergilerler.

2- EPİLEPTİK

Davranışlara büyük tepkiler verir, iyi veya kötü. Çocukken belirli şeyleri yapmanın iyi olmadığı öğretildiğinden öfke, dürtüsellik veya sinirlilik gibi olumsuz duyguların ortaya çıkmasına izin vermez. Bu nedenle muhtemelen güçlü bir duygusal maske takar ve altında olumsuz duyguları gizler.

Uysal ve arkadaşça davranarak kendini affettirir. İnsanlar onları muhtemelen huzurlu, güvenilir olarak görürler. Fakat bu duygular baskılama yöntemidir. Birden patlayabilir ve duygularını açık edebilir, bu kez de insanlar şaşırır. Çünkü insanlar onu daha önce hiç olumsuz görmemişlerdir.

Baskı: Öfke, sinirlilik, saldırganlık duyguları.

Baskılama biçimi: Yumuşak huylu, samimi bir insan olmak ve karşı tarafa sorumluluk sahibi olduğu izlenimi vermek.

Defans mekanizması:  Stresli veya provoke edildiğinde çok nadir patlamalar.

3- KATATONİK

Büyük ihtimalle aşırı aktif ve çok akıllı bir insandır. Gerçeklikte kalabilmek ve aşırı çalışan beyninle savaşabilmek için muhtemelen görev bilinçli, duygularını göstermeyen ve kurallara bağlı biri olmuştur. Kendisinin ya da başkalarının fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının farkında değildir. Genellikle bağlantısız ve kayıp hisseder.

Baskı: Zihinsel hiperaktivite, aşırı hayal gücü

Baskılama biçimi: Stereotipik davranışları benimseme

Defans mekanizması: Genellikle defansif davranır ve kendi belirlediği kurallara uymayı sever.

4- ŞİZOFREN

Muhtemelen diğer insanlara karşı ilgisizliği baskılar. Büyük ihtimalle başkalarıyla bağ kurma mücadelesi vermektedir. Bu kişiler için başkalarıyla ilişki kurmak büyük zorluktur. Belki kendilerine karşı bile bu durum böyledir. İlişkileri muhtemelen derinlikten yoksundur. Tüm bunların yanında, bunları telafi edebilmek adına girişken bir yapıya sahiptirler. Arkadaşları ve ailesiyle zaman geçirmeyi sever. Bu bir anlamda yalnızlık ve dışlanmışlık duygusunu baskılama yöntemidir.

Baskı: Başkalarına karşı ilgisizlik.

Baskılama Biçimi: Çok sosyal bir insan olmak ve çok geniş bir arkadaş çevresi edinmek.

Defans mekanizması: Yalnızlık ya da başkalarına dair sevgi eksikliğinden bahsetmeyi sevmez.

 

5- HİSTERİK

Dikkat çekme eğilimini baskılar. Çocukken akranlar ya da büyükler tarafından gösteriş meraklısı olmaması söylenmiştir. Bu nedenle muhtemelen mütevazı ve samimi bir insandır. Derinlerde ilgi odağı olmaya ve başkalarını etkilemeye bayılır. Nadiren de olsa ilgi odağı olduğunda kendisinden geçer. Büyük ihtimalle ayrıntılara çok dikkat eder.

Baskı: Dikkat çekme ve hayranlık kazanma zaafı

Baskılama biçimi: Alçakgönüllü davranma ve ilgi odağı olmaktan kaçınma

Defans mekanizması: Nadir veya abartılı işler ya da hobiler seçer. Genellikle zarif ve iyi giyinir, bu yolla dikkat çekmeye çalışır.

 

6- DEPRESİF

İlk bakışta mutludurlar. Sanki dünya umurlarında değil gibi. En azından dünyaya gösterdikleri yüz budur. Derinlerde ise muhtemelen kendini değersiz hissetme, kendini sevmeme ve suçluluk duyguları ile uğraşır. Muhtemelen ev, iş, arkadaş çevresi ile zihninizi bunlardan uzaklaştırır. Düşük benlik saygısı da bu durum ile ilişkilidir. Bu resmi seçmek, kişinin depresif olduğu anlamına gelmez ama bu duygulara yatkın olduğunu gösterir.

Baskı: Değersizlik ve yetersizlik duygusu

Baskılama biçimi: Mutlu bir dış kişilik geliştirir. İşe veya arkadaşlara odaklanır.

Defans mekanizması: Herkesin psikoloğu rolü üstlenip insanların sorunlarına çözüm arar.

 

7- MANYAK

Muhtemelen mantıklı, olgun ve dengeli biridir. Kaostan ve aşırı duygu gösterilerinden hoşlanmaz. Çünkü kendi içinde kontrolünü kaybetmesini sağlayacak hiperaktif eğilimleri bastırır. Derinlerde muhtemelen oldukça dürtüseldir. Bunun nedeni muhtemelen öğretmenler ya da ebeveynleri tarafından uslu durma-sakin olma baskısı yaşamaktır.

Baskı: Dürtüsellik ve yüksek enerji seviyesi.

Baskılama biçimi: Mantıksal ve makul olmak, aşırılıktan nefret etmek.

Defans mekanizması: Kontrolünü kaybedeceği cazip yerlerden kaçınır.

 

8- ÇOKLU KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Çocukken, bir ebeveyn, öğretmen veya başka bir aile üyesi kaynaklı zorbalığa maruz kalmış veya travma geçirmiş olabilir.

Baskı: Karşı cins tarafından istenmeme düşüncesi

Baskılama biçimi: Cinsiyetine dair spesifik özellikleri daha da vurgulamak. Mesela aşırı maço hareketler sergilemek ya da dişil davranışları abartmak.

Savunma mekanizması: İdeal kadın ya da ideal erkek klişesine uymak için benliğinden ödün vermek

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz