Gelecek Hakkında Tahminde Bulunup "Çuvallayanlar"Kopya güzel bir şey değil zaten

Kopya güzel bir şey değil zaten

1959 yılında IBM firması, yaptığı açıklamada şu tahminde bulunmuştu: "Dünyada en fazla 5000 fotokopi makinesine ihtiyaç duyulacak; fazlasına gerek yok."