İşte internetin son gerçekleri!

İşte internetin son gerçekleri!

2005'te insanlar ne sıklıkla internet kullanıyordu?

Yüzde 27'si günde birkaç kez.
Yüzde 22'si günde 1 kez
Yüzde 15'i haftada 3-5 kez
Yüzde 13'ü haftada 1-2 kez
Yüzde 6'sı birkaç haftada bir
Yüzde 7'si daha da az