TressFX ve Tomb Raider14: Tomb Raider

14: Tomb Raider

Meşaleyi kullanarak karanlık odaları aydınlatıyor, benzin varillerini ve kuru odun yığınlarını tutuşturabiliyoruz.