Klavyenin Gizemleri

Faremizin en büyük yardımcısı olan klavye, tüm sırlarıyla mercek altında.

Klavyenin üzerinden yüzden fazla tuş bulunuyor. Bunların büyük bölümünü harfleri ve noktalama işaretlerini yazmak için kullanıyoruz. Peki ya diğerlerini?

Her şeyden önce, klavye üzerindeki tuşları iki kategoriye ayırabiliriz: Evrensel ve özel tuşlar. Bunların yanı sıra eşzamanlı, yani aynı anda basılarak kullanılan bir dizi tuş kombinasyonu davardır. Evrensel tuşlar, o anda kullanılan programdan bağımsız olarak kendilerine standart olarak atanmış fonksiyonu gerçekleştirirler. Harf tuşları ve klavyenin sağ kısmındaki nümerik tuş takımının yanı sıra, imleci hareket ettirmeye yarayan yön tuşları ve silme işlemleri için kullanılan "Delete" ile "Backspace" tuşları evrensel tuşlar arasında yer alır.

Özel tuşlar ise kullanılan programa göre farklı işlevler üstlenirler. F1, F2 gibi fonksiyon tuşları buna güzel bir örnektir. Bu tuşlarla ilgili tek zorluk, belli programlarda özel işlevi olan herhangi bir F tuşunun başka bir programda başka bir işlev için kullanılabiliyor olması. Bu karmaşayı önlemeye çalışan bazı programcıların sayesinde, F tuşlarının kullanımı yavaş yavaş standartlaşmaya başladı.

Tuş Kombinasyonları

Ancak şu ana kadar kesin bir sonuç alınabildiğini söylemek de oldukça zor. Tuş kombinasyonları ise belli prosedürleri hızlandırmak için birden fazla tuşun aynı anda kullanılması sonucunda ortaya çıkarlar. Kombinasyonlar sayesinde yazılım ile etkileşim kolaylaşır ve bazı işlevlere kısa yoldan ulaşmanız sağlanır.

Bir belgedeki metinin belli bölümünü kopyalamak istediğinizde, bunu yapabilmek için farklı yöntemler tercih edebilirsiniz. Menü çubuğunu kullanabilir, farenin sağ tuşundan faydalanabilir ya da en hızlı yöntem olarak Ctrl ve C tuşlarına aynı anda basabilirsiniz. Çünkü bu kombinasyon, kopyalama komutu vermeniz anlamına gelir. Bu ve buna benzer tuş kombinasyonlarının kullanım şekilleri farklı işletim sistemlerinde değişiklik göstere-bilse de, genel kullanımın standartlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Kombinasyonların sayısı oldukça fazladır.

Bu sayfalarda verilen örnekler ile bazılarını öğreneceksiniz; ama ilerledikçe işlenen konuya göre daha fazla kombinasyonla tanışma olanağı da bulacaksınız.

Evrensel Tuşlar

EVRENSEL TUŞLAR

Del tuşu ile silmek: Üzerinde D-E-L harflerinin yer aldığı Del tuşu imlecin sağındaki karakteri silmeye yarar. Diyelim ki ENTER yazmak istediniz, ama ENTTER yazmış bulundunuz. Fazla olan T'yi silmek için tek yapmanız gereken, İmleci iki T arasına getirmek ve Del tuşuna basmaktır.

Backspace: Enter tuşunun üzerinde bulunur ve sola doğru bir ok işareti taşımaktadır. Bu tuş sola doğru silmeye yarar. Önceki örneği ele alırsak, bu sefer İmleci ikinci T'nin sağına getirmek ve Backspace'e basmak gerekecektir.

Page Up - Page Down: Bu tuşlar en çok Word kelime işlemcisinde kullanılır. Birincisi önceki sayfaya, ikincisi ise sonraki sayfaya geçmeye yarar. Tuşlardan birine sürekli basılı tutulduğunda metinde yukarı veya aşağı yönde, her seferinde yaklaşık bir sayfalık aralıklarla geçişler yapılır. Kısacası imleci belgelerin farklı noktalarına götürmenizi sağlarlar ve kaydırma çubuklarının yerine kullanılırlar.

Home: Üzerinde Home yazısı vardır; ancak sadece çapraz bir ok ile belirtilmiş olarak da bulunabilir. İmleci satırın başına götürmekle görevlidir. Bu tuş da genellikle Word gibi kelime işlemcilerde kullanılır.

End: İlk bakışta İmleci belgenin sonuna götürmek için kullanılan bir tuş gibi düşünülse de, aslında bulunduğunuz satırın sonuna ulaşmanızı sağlar. Benzerliklerinden dolayı Home tuşunun hemen yanına yerleştirilmiştir.

İPUCU: Ctrl ve Home tuşlarına aynı anda bastığınızda, doğrudan açık olan belgenin en başına gidersiniz. Ctrl ile End ise, sizi belgenin en sonuna götürür.

Diğer Evrensel Tuşlar

DİĞER EVRENSEL TUŞLAR

Ins (Insert): Üzerinde I-N-S ya da I-N-S-E-R-T harfleri bulunan tuştur. Fonksiyonu çoğu kişi için büyük bir bilinmeyenin ötesine geçemez. Özellikle Word kelime işlemcisi tarafından kullanılır. Normalde Word gibi bir kelime işlemcide eksik yazılmış bir harfi tamamlamak için imleci kelimenin arasına getirip eksik harfi araya yazabilirsiniz. Örneğin ENTER yazmak istediniz fakat ENTR yazdığınızı fark ettiniz. İmleci T ve R arasına getirip E harfini yazabilirsiniz. Fakat ENTER yerine ENTTR yazdıysanız ve ikinci T yerine bir E yazmak istiyorsan iz yapacağın iz en pratik hareket, Ins tuşuna bastıktan sonra fazla olan T'nin önüne imleci taşıyarak E'ye basmaktır. Böylece silmeye gerek kalmadan doğru harf eskisinin yerini alır. Ins tuşuna bir kez bastığınızda, daha sonra yapacağınız tüm hareketlerde de aktif halde kalacaktır. Bu yüzden tuş ile işiniz bittiğinde üzerine bir kez daha basmanız ve tuşu etkisiz hale getirmeniz gerekir.

Shift: Tuş, yukarıyı gösteren bir okla işaretlenmiştir. İlk bakışta re işe yaradığını fark etmek oldukça zordur. Çünkü tek başına basılınca hiç bir etki yaratmaz. Başka bir deyişle Shift, ancak bir başka tuşla beraber kullanıldığı zaman anlam kazanır. İleride öğreneceğiniz birçok özelliğin dışında, en çok büyük harf yazmaya yarar. Ayrıca klavyenin üzerinde dikkatinizi çekmiş olabilecek birden fazla karakter barındıran tuşlar vardır. Örneğin aynı tuşun üzerinde 7 ve / işaretleri bulunur. / işaretini yazabilmek için, ilgili tuşa basarken Shift tuşunu da basılı tutmalısınız. Yani tuşların üzerinde üst kısımda göreceğiniz tüm karakterler, ancak Shift tuşunun basılı tutulması yardımıyla yazılabilir.

Caps Lock: Büyük veya küçük harf yazımının sürekli aktif halde olmasını sağlayan tuştur. Shift'ten farklı olarak sürekli basılı tutmanız gerekli değildir. Etkin ya da devre dışı durumda olduğunu klavyenin sağ üst tarafındaki uyarı ışığının yanık ya da sönük olmasından anlayabilirsiniz. Aktif olduğunda yazacağınız tüm karakterler de büyük olacaktır.

DİKKAT: CAPS LOCK

Eğer Caps Lock ışığı yanıyorsa ve Shift tuşunu basılı tutarak yazıyorsanız, harfler küçük yazılacaktır. Caps Lock büyük harf yazımını sağlar, fakat bu esnada Shift'i basılı tutarak bilgisayara bunun tersini yapması yönünde bir komut vermiş olursunuz.

Özel Tuşlar

ÖZEL TUŞLAR

Esc: İngilizcede "escape" sözcüğünün kısaltması olan ve E-S-C harfleri ile gösterilen bu tuş, bir menüden veya bazı programlardan çıkmaya yarar. Özellikle PC oyunlarından çıkmak için kullanılır.

Enter: Klavye üzerindeki en büyük tuştur ve aşağı doğru bir ok sembolü ile işaretlenmiştir. Pek çok farklı işlevi vardır. Bunların en önemlisi ise bir seçeneği onaylamaktır. Örneğin bir programı çalıştırmak istiyorsunuz... Program simgesi üzerine tıklayıp Enter'a basabilirsiniz.

Kelime işlemcilerde ise yeni paragraf oluşturmaya yarar. Bu konudaki genel inanış Enter'ı her satırdan sonra kullanmak gerektiğidir ve bu son derece yanlıştır. Program cümleleri art arda dizip gerektiğinde bir alt satırdan devam ettirecektir. Enter ise bir paragrafı bitirip yeni bir paragrafa başlamak istediğinizde kullanılır.

Tab: Üzerinde biri sağa diğeri sola doğru yönlendirilmiş iki ok işareti vardır. Pek çok farklı işlevi bulunur. Windows'un pencereleri ya da menülerinde; simgelerin ve dosyaların arasında seçili olanı fare kullanmadan değiştirmeye yarar. Kelime işlemcilerde imleci önceden ayarlanmış bir karakter sayısı kadar ilerletmeyi sağlar. Excel yazılımında ise bir sonraki hücreye geçmek için kullanılır. Ayrıca Windows altında çalışan programlarda, farklı bölümler arasında ilerlemenize yardım eder.

Eğer Tab tuşunu Shift tuşu ile aynı anda kullanırsanız, anlattıklarımızın tümü ters yönde gerçekleşecektir.

Ctrl - Alt Tuşları

Ctrl: İngilizce "Control" kelimesinin kısaltması olan C-T-R-L harfleri ile belirtilen tuşun tek başına herhangi bir işlevi yoktur ve diğer tuşlarla birlikte kullanılır. Klavyede iki adet Ctrl tuşu bulunur; ancak ikisinin de işlevi aynıdır.

Alt: Alt tuşunun iki işlevi vardır. İlki ana menüyü seçmektir ve pek çok uygulama için geçerlidir. Böylece aynı an da imleç ile farklı seçenekler arasın da dolaşabilirsiniz.

Alt tuşu diğer tuşlarla birlikte de kullanılabilir. Örneğin açık bir pençedeki "Dosya" menusunu seçmek istiyorsanız, önce Alt tuşuna, daha sonra "Dosya" kelimesinde altı çizili olan D harfine basmalısınız. Düzen menusunu açmak içinse yine önce Alt, sonra da Z tuşlarına basmanız gerekir.

Alt Gr - Menü Tuşları

Alt Gr: Klavyedeki bazı tuşların üzerinde üç farklı sembol bulunur. İlk sembolü tuşa doğrudan basarak yazıyoruz, ikinci sembol içinse daha önce gördüğümüz gibi Shift tuşunu kullanıyoruz. Peki ya üçüncü sembol için ne yapacağız? Alt Gr tuşu bu noktada devreye giriyor. Örneğin e-posta adreslerinin tipik sembolü olan @ sembolü için Alt Gr'ye ve @ sembolünün bulunduğu tuşa birlikte basmak gereklidir.

Menü tuşları: Masaüstündeki "Başlat" menusunu açmanızı sağlayan "Windows" tuşu arlık pek çok klavyede yer almakladır. Klavyenin sol allında, Ctrl ve Ali tuşları arasında yer alır. Görevi, Windows'un bu önemli düğmesine fare kullanmadan erişmektir. Klavyeler üzerinde bulunan diğer menü tuşu ise, farenin sağ tuşuna basınca beliren menüyü kısa yoldan görüntülemeye yarar. Üzerinde menü sembolü olan bu tuş, genellikle klavyenin sağ alt tarafındaki Ctrl ve Alt Gr tuşlarının arasında bulunur.

Print Scrn - F1 ve diğer fonksiyon tuşları

Print Scrn: Bu tuşun işlevi de ilk bakışta anlaşılmayabilir. Tuşa bastığınızda görünürde hiçbir şey olmaz. Ama aslında tuşa basıldığı anda ekrandaki görüntü hafızaya alınmıştır. Peki bunu nasıl hafızadan alıp, ortaya çıkartabiliriz? En basiti Windows'un donatıları arasında yer alan Paint programını kullanmaktır. Programı çalıştırmak için sırasıyla şu yolu takip edin: "Başlat" düğmesi - "Tüm Programlar" seçeneği - "Donatılar" seçeneği - "Paint" seçeneği. Programı çalıştırdığınızda "Düzen" menüsünden "Yapıştır"! seçin. İşte ekran görüntüsü karşınızda...

F1 ve diğer fonksiyon tuşları: F1 hemen hemen tüm programlarda aynı işleve sahiptir. Görevi, yardım seçeneklerini aktif hale getirmektir. Diğer fonksiyon tuşları ise programa göre farklı görevler üstlenmiş olabilir. Bu durumda kesin bir tanım vermek mümkün değildir. Daha önce de söylediğimiz gibi bazı benzer programlarda bu tuşların kullanımlarını standartlaştırma çabaları vardır. Başta Windows uygulamaları olmak üzere pek çok kaynak yönetim programında F2 bir dosyanın adını değiştirmeye, F4 ise yapılan en son işlevi tekrarlamaya yarar.

Ek Bilgi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

BİLGİ

Bir tuş kombinasyonu kullanılacağı zaman, gerekli tuşların hepsine aynı anda basılmaz. Örneğin Ctrl ve C tuşları ile gerçekleşen kopyalama işlemini ele alalım. Önce Ctrl basılı tutulur; sonra da C tuşuna basılır.

DİKKAT

Türkçe klavyeler, özellikle tuşların yerleri açısından İngilizce klavyelerden farklıdır. Bunun sebebi İngilizcede bulunmayan Türkçe karakterlerdir. Örneğin "Ş" harfi İngilizcede kullanılmaz; bu yüzden İngilizce klavyelerde de yer almaz. Piyasada bulabileceğiniz Türkçe klavyeler ise iki kategoriye ayrılırlar. Bunlar Q ve F klavyelerdir. Aralarındaki fark, tuşların dizilimi konusunda ortaya çıkar. Günümüzde bilgisayar kullanıcılarının büyük çoğunluğu Q klavyeyi tercih ediyor.

Terimler

... TERİMLER ...

LED: Uyarı sığı için kullanılan kelime. Tam açılımı "Light Emitting Diode"dur. Bir elektrik akımının geçmesi halinde ışık yayan mekanizma olarak tanımlanabilir. Düşük seviyedeki bir elektrik akışıyla ortaya çıkar ve PC'deki belli fonksiyonları belirtir, örneğin, disket taktığınızda disket sürücüde yanan ışık bir LED'dir.

Okuyucu Yorumları

Toplam 135 Yorum

örneğin worlde iken ctrl+v ye basarsanız o seçmiş olduklarınız kopyalanmış olur

Programı çalıştırmak için sırasıyla şu yolu takip edin: "Başlat" düğmesi - "Tüm Programlar" seçeneği - "Donatılar" seçeneği - "Paint" seçeneği. Programı çalıştırdığınızda "Düzen" menüsünden "Yapıştır"! seçin. İşte ekran görüntüsü karşınızda... bi nevi ekran fotoğrafı bu

benim lap top`umda burda yazan cogu simgeler yok

Ne yazikki bende zor durumdayim.Cünkü,benim notebook almanca ve türkce,almanca ve ingilizce zorlugu cekmekteyim.Ama yinede ugrasiyorum.Tesekkürler CHIP e.Bu kursun Almancasi varsa bildirmenizi rica ederim.

Yapıştı seçeneği aktif değilse ne yapacağız?

sen çok biliyon heralde oğuz

çok güzel bir program planlamışsınız teşekkür ederim bana çok faydalı olacağına inanıyorum selamlar saygılar

f_oguzhan bey yanılışınız var "ctr+v" yapıştırır kpyalamak için "ctrl+c" kısayollarını kullanırız.

Saygılar

vay be ben elektrikteknikeriyim ledi bile tarif etmişler helal olsun hem pc hem lektrik bilgisi süper

cok güzel bir program olmuş bu kadarını beklemiyordum açıkcası chip çalışanlarına teşekkürler

alt+tab unutulmuş. ayrıca ekran görüntüsü için öncelikle "print screen" e basılmalı. O zaman yapıştır aktif olacaktır.

yeni başladım. faydalı bilgiler var. püf noktaları önemli. teşekkürler...

Hakikaten chip programı muhteşem olmuş.
Bana bilgisayar alanında çok faydalı olacağına inanıyorum.
Şimdiden teşekkürler

chip zaten kendisini bu alanda kanıtlamış durumda.
şimdide amatör son kullanıcılara vermiş olduğu bu hizmetle kendisini bir kez daha kanıtlamış oldu..

EVET KONULAR BAYA GÜZEL ANLATILMIŞ BU KONUDA CHİP ÇALIŞANLARINA TŞK EDERİM.

ÇOK GÜZEL ANLATILMIŞ KONULAR. CHİP ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDERİM.

İns tuşunu sonunda öğrendim:)

SİZLERDEN HTML, PHP PROGRAMLAMA DİLLERİNİ VE PHOTOSHOP, DREAMWEAVER, FLASH GİBİ TASARIM KONULARINIDA AYNI YALIN VE ANLAŞILIR DİL İLE ANLATMANIZI BEKLİYORUZ.
SAYGILARIMLA...!

F ve Q klavye için açıklamayı tatminkar bulmadım. F klavye (aslında) Türkiye'de kullanılması zorunlu ve gerekli bir tuş takımı tasarımıdır. Bilimsel yöntemlerle hazırlandığından Türkçe için en egonomik ve dünyada en hızlı yazılabilen klavye düzenidir. Q klavyenin daha çok kullanılması, daha çok tercih edilmesinden değil, ithalatçıların işin kolayına kaçmalarından ve bilinçsizlikten kaynaklanmaktadır.

Led hakkında verilen tanım oldukça güzel.

gercekten oldukca acik ve anlasilir dil kulanilmis anlatimlarda tebrikler

Çok özenle hazırlanmış faydalı bilgiler mevcut.Klavye ve mouse kalitesi çok önemlidir.Özellikle bazı kullanıcılar klavye ve mouse gb ürünlerde ucuza kaçmaya kalkmaktadırlar.Siz siz olun kaliteli ürünlerden şaşmayın.

hehehe bn 2 haftadır pc mi mouse siz kullanıom para myok almaya o yüsden bu kısa yolları bilmektee çoook fayda var :D

evet klavyelerin büyülü bir dünyası vardır :) ben klavyelerin yapısı ve çalışma sistemleri hakkındaki konuşmamdan sonra üniversitede bir dönemli asistan oldum. ve eski bir asistan olarak diyorum ki klavye üzerinde en gereksiz tuş İnsert tuşudur. Eğer klavyeniz del, backspace, ctrl, c, v ve x tuşları bozuk değilse. ki bu tuşların tamamı şansınıza bozulmuşsa gidip 20 dolara güzel bi A4 alın ayıp valla :))

gsl ama biras daha ayrıntı olsa daha gsl olurdu ama yinede gsll:D

teşekkürler

Paylaşım için teşekkürler.

paylaşım için teşekkürler

print screen tuşu. ekranınbir bölümünü nasıl alabiliriz?

Alt tuşu da Alternative'nin kısaltmasıdr arkadaşlar, gereksiz bi malumat daha işte...

@Kıyamet pekki ( alt gr ) neyin kısası kardeşimmmmm

ctrl shift alt ve print tuşlarını çok kullanırım klavyenin yumuşak olması benim için çok iyi

paylaşım için teşekkürler sağolun..!

gercekten cok guzel bır paylasım tesekkurler.....

iyi bir çalışma

iyi gidiyor...

saolun ilk defa bu kadar klavye dersi gördüm

ilk defa bukadar bilgisayar dersi gördüm

Çok güzel düşünülmüş,faydalı bir kurs...

bugün başladım,bu bölüme kadar okudum.İlgililere çok teşekkür ederim.

bugün başladım,bu bölüme kadar okudum.İlgililere çok teşekkür ederim.

Bir ders o kadar mı? zevkli olunur.Hem eğleniyorum hem öğreniyorum.

tek kelimeyle harika çok işe yarıyacak bu kurs ilgililere teşekkürler

Helal Olsun Süper Birşey , Çok Beğendim :D

gerçekten simdiye kadar okuduğum bölümleri beyendim.insallah bundan sonraki bölümleri de beyenirim

ypılan çalışmayı çok beğendiğimi ve ilgilenenlere çok eşyler katacağını düşünüyorum... bazı kelimelrin yazılışları ve imla kurallarına daha çok dikkar edersek daha iyi olur... saygılarımla...

Ins (Insert): bu tuş daha açık bir anlatımla; word'de yazılı metnin üzerine silerek yazı yazmaya yaramaktadır.

insanın insan olabilmesi için diğer insanlara (bu proğram gibi) faydalı olması lazımdır. Teşekkür.

Çok mükemmel sosyal bir hizmet olmuş tebrik ve candan teşekürler

tüm bölümler çok güzel saolun

evet çok iyi paylaşım saolun

tşkler bilgiler sağlam

evet gerçekten işe yarıyolar

çok güzel bişey ellerinize sağlık teşekkür:D

bilgiler çok güzel inanın bir çırpıda hepsini okumak istiyorum
bunca bilginin kaçı kalacak acaba kafamızda
Teşekkürler

gerçekten çok güzel bi kurs

Okumak hiç sıkıcı değil.Kolay ve anlaşılır.Çok şey öğreniyorum.Teşekkürler

daha eğlenceli olması için video ile ders anlatılabilir
sevgi ve saygılarımla

kurs çok güzel ama daha eğlenceli yaparsanız sevinirim
sevgi ve saygılarımla

Arkadaşım Songül doğru söylüyorsun okumak hiç sıkıcı değil ama daha eğlenceli olması için video ile anlatılması veya renkli harflerle çizgifilm kahramanlarıyla yapılsaydı daha güzel olmazmıydı???:\

kurs çok güzel çok beğendim ama kusura bakmayın sıkıcı
sevgi ve saygılarımla

bence gayet iyi

SÜPER BİR KURS TEŞEKKÜRLER

Muhteşem............

Gerçekten güzel bir kurs.Benim için çok faydalı oldu. Teşekkürler.....

buraya kadar okuduk %2 oldu daha, bilmediğimiz ne çok şey varmış :D

çok sıkıcı yaaawwwwwwwww

tek kelimeyle muhteşem!!!!! teşşekkürler

muhteşem yaaaaa!!!! browoooo !!!thank you:)

bunlar basit seler alt+tab / ctrl+esc / ctrl+alt+del / shift+ok / vs gibi fonksiyon tusların ne işi yaradıgını acıklasan okurlara sıkıcı olmaz we ilgi cogalır tskler

Hazırlayanlara çok teşekkürler.

ben mesela Photoshopda kullandığım F kısa yolunu Corel programında başka fonksiyon tuşları ile kullanmak zorunda kalıyorum...Umarım bu düzeltilir

İPUCU: Ctrl ve Home tuşlarına aynı anda bastığınızda, doğrudan açık olan belgenin en başına gidersiniz. Ctrl ile End ise, sizi belgenin en sonuna götürür.

Bu bilgi için saol

Arkadaşlar mesela not defterinde "F5" 'e basarsanız anında saat ve tarihi yazar

bilmediğim çok şey öğrendim.teşekkürler

çok güzel olmuşş öğrenmek için tam gerekn kurss

bu kurs chok güzel we chok faydalı

harika bilmediğim çok şey varmış

güsel bilmediğim ne çok şey varmış yav

Bu harika proğramı hazırlayanların eline sağlık teşekkürler.

Böyle bir olanağı sunduğunuz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Sayenizde hem bildiklerimi tekrarlamış oluyorum. Hemde bilmediklerimi öğreniyorum. Kısacası bu kurs benim için çok faydalı olacak.

>>>>>>>Ctrl ve Ali tuşları arasında yer alır.<<<<<<
arkadasim bu aliyi arayipta bulamayanlar ola bilir
tamam hatasiz kul olaz ama duzeltiver sana zahmet
MENU TUSLARI 3 ncu sira:))

harbiden çok güzel site valla ama videolu olsa imiş daha iyi olurdu

evet cok guzel olmuş ama keşke goruntulu olsaydı
elınıze sglık

gerçkten çok güzel bir uygulama

GERÇEKTEN MUTHİŞ BİR UYGULAMA..HARİKA OLMUŞ.EMEĞİ GEÇEN HERKESE TŞK LER...SAYENİZDE HERKES BİLGİSAYAR ÖĞRENEBİLİR.

her kim bunu yaptıysa çok güzel olmuş ellerinize sağlık bende 3-4 aydırki bilgisayar öğrenme sitesi arıyordum sizi buldum bunu yapanlara valla çok çok teşekkür ediyorum elinize sağlık.

teşekkürler, tabi hepsini okumak lazım.

CHIP çok teşekürler böyle çalışma yaptıkları için bilinler bilmeyenlere öğretiyor düşüncesi deldi aklıma bilgisayar artık sanıldığı gibi zor olmayacaktır. Bunları okuyup uyguladıktan sonra şimdiden bilmeyenelere allah zihin açıklığı versin...

gerçekten çok güzel uygulama

Gerçekten süper bir uygulama siteye teşekkürlerimi sunuyorum.
tesadüfen rastladığım bu kurs bana çok şey öğreteceği kesin.herkese başarılar diliyorum

tam anlamıyla süperrrrr.....ben bunu cok aradım

chip programi sayesinde ögrenmeye calisiyorum tesekkürler

çokkkkkkkk süper yaaaaaaa :D:D

size katılıyorum arkadaşlar..

güzel bi düşünce ve çok yaratıcı

emeği gecen herkese cok teşekkur ederım ..SAYGILAR

Tebrikler inanın cok faydalı oluyor Teşekkürler

gerçekten çoookkkkkkkk güzel

emeğinize sağlık gerçekten çoook faydalı

bilgisayarı yeni aldım oyüzden klavye kullanamıyordum .kullanmayı sizden öğrendim ,çok güzel açıklamışınız .tebrik ve teşekkürlerimi sunarım

emeginize saglık

teşekkür ederiz

Teşekkürler Chıp .. Başarılarınızın Devamını Dilerim

Böyle mükemmel bir hizmetten dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum

çok faydalı oluyor. emeği geçenlere teşekkürler..

pozitif bir yaklaşım.böyle bir fikri ortaya atanlara ve uygulayanlara sonsuz teşekkür...

emegi gecen herkese tesekkürler...........

istedigim sey yok

her şey harika

ya hzırlıyan her kesineline sağlık ay lav yu

çok iyi hazırlamıslar tşklerr hazırlayanlara

egitime karşı duyarlılıgınızdan ötürü kutluyorum herşey çok güzel

her şey güzel bir de videolu olsaydı o zaman perfect olurdu

gerçekten caspesc arkadaşımızı destekliyorum...

Unuttukça tekrar tekrar okuyorum.SAĞOLASIN CHİP ONLİNE.

gerçekten tşk bende yrdmc oliim alt =♥

cok güzel bi kurs omus

Bilipte unuttuğum o kadar çok terim,bilgi varmış ki :)) Tekrarlamak şart !

abicim tablette alt tuşu yokk kii. ?? napıcam ?? Lütfenn yardım edinn .. ? lutfen ..

sanki biraz eksik...?

BENCE COK SACMA

bir önceki menüye ya da ekrana dönmek için basın

EKSİKKKKKKKKKKKKKKK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A tab tuşu nee????....

@24 Kas 2014 14:06 8 karakter boşluk ırakmak için ve sekmeler arasında geçiş yapmak için kullanılır

sanki baya eksisk anlatım bende soruyorum ne öğrendiniz ? bu konu dan ...!

bişey anlamadım

yav örnek diyorum

anlamadım altgr ye uygun örnek verirmisiniz????

ALT GR ; neyin kısası arkadaşlar .....

bilmiyorum anlamadım ki acaba bilen acaba bilen varmıı..

Sen de yorum yaz

 


CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

İlginizi çekebilir