İşte internetin son gerçekleri!

İşte internetin son gerçekleri!

Günümüzde insanlar ne sıklıkla internet kullanıyor?

Yüzde 38'i günde birkaç kez.
Yüzde 21 günde 1 kez
Yüzde 13 haftada 3-5 kez
Yüzde 13'ü haftada 1-2 kez
Yüzde 4'ü birkaç haftada bir
Yüzde 4'ü daha da az