Vodafone Türkiye'den Yeşile Saygı uygulaması

Vodafone Türkiye, sürdürülebilirlik konusunda önemli bir adım atarak bu uygulamayı kullanıma açtı!

Vodafone Türkiye'den Yeşile Saygı uygulaması

Vodafone Türkiye, sürdürülebilirliği toplumsal tabana yaymayı hedefleyen çalışmalarına devam ediyor. Mobil teknolojilerin sürdürülebilirliğe katkısının somut bir göstergesi olarak Vodafone Türkiye tarafından geliştirilen "Yeşile Saygı" mobil uygulaması şirketin bu bakış açısını yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetlerinin anlatıldığı üçüncü "Sürdürülebilirlik Raporu", "Yeşile Saygılı Kırmızı" manifestosu, ve REC Türkiye işbirliğiyle hazırlanan "Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim" raporu ile birlikte hayata geçiti. Bu çalışmalar arasında "Yeşile Saygı" akıllı telefonuygulaması Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etme vizyonu çerçevesinde öne çıkıyor.

Vodafone'dan sürdürülebilir gelecek için mobil uygulama

Sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirmedenin kritik önemine inanan Vodafone Türkiye, dijital dönüşüm hareketi kapsamında sürdürülebilirlik yaklaşımını mobil dünyaya uyguladı. Tüm kullanıcılara açılan "Yeşile Saygı" akıllı telefon uygulamasıyla sürdürülebilir gelecek ceplere taşınıyor. Bu yeni çevreci uygulama sayesinde kullanıcılar, çevre ve sürdürülebilirlik konusunda eğitim ve testlerle bilgi edinebildikleri gibi, bu konuda ilginç makalelere, detaylı raporlara e-kütüphane vasıtasıylaulaşabiliyorlar. Lokasyon bazlı uygulama sayesinde kullanıcılar yakın çevrelerindeki semt pazarlarını, organik ürünlere ulaşabilecekleri yerleri ve geri dönüşüm noktalarını görüntüleyebiliyorlar. Aynı şekilde, kullanıcılar, çevrelerindeki yeşil alanları, parkları ve bisiklet rotalarını görüntüleyebiliyor; kendi yürüyüş ve bisiklet rotalarını çizebiliyor ve çevreleriyle paylaşabiliyorlar.

Mobil uygulama ile kullanıcılar günlük hayata dair pek çok yeşil ipucuna kolayca ulaşabiliyorlar. Örneğin mevsimler göre hangi ürünü, ne zaman tüketmek gerektiğini öğrenebiliyorlar. Dahası, kullanıcılar bir tıkla Ege Orman Vakfı'na fidan bağışı yapabiliyorlar.

Süel: "Sürdürülebilir bir gelecek için mobil teknolojiler anahtar"

Sürdürebilirliği temel iş stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olarak ele aldıklarını ifade eden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"Vodafone Türkiye faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik performans kriterleri ve hedefler belirleyerek sürdürülebilirliğe iş süreçlerimizde hayata geçiriyoruz. Sağladığı altyapı ve hizmetlerden dolayı bilgi ve iletişim teknolojilerine iklim değişikliğiyle mücadele için düşük karbonlu topluma geçişte ve sürdürülebilir ekonomik büyümede çok önemli rol düşüyor. Sürdürülebilirliği toplumsal tabana yaymayı hedefleyen çalışmalarımız doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Yeşile Saygı mobil uygulamamızla, çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.  Sürdürülebilir bir gelecek için mobil teknolojileri anahtar olarak görüyoruz."

Vodafone'dan 9,6 milyon TL'lik tasarruf

Vodafone'dan 9,6 milyon TL'lik tasarruf

Vodafone Türkiye, Nisan 2012 - Mart 2013 mali yılına ait sürdürülebilirlik stratejisini, taahhütlerini, uygulamalarını ve performansını üçüncü Sürdürülebilirlik Raporu'nda ele aldı. AA1000 Güvence Standardı'na uygun olarak hazırlanan raporda, Vodafone Türkiye'nin su?rdu?ru?lebilir değer yaratma çalışmalarının iş modelleri, çevre, toplum ve çalışanlar u?zerindeki yansımaları "şeffaflık" ve "hesap verebilirlik" prensipleri doğrultusunda paylaşılıyor. Rapora göre şirket, 2012-2013 mali yılında bir önceki yıla kıyasla enerji tüketiminde toplam 21.426 MWh'lık (6.856.320 TL'lik) tasarruf sağladı. Şirketin sera gazı tasarrufu ise 10.493 ton karbondioksite, başka bir deyişle 2.209 binek aracın bir yıllık sera gazı salımına eşdeğer oldu. Türkiye'de bir hanede açığa çıkan yıllık karbondioksit miktarının 5,86 ton olduğu düşünüldüğünde, Vodafone'un Türkiye'de 1.791 hanede açığa çıkan yıllık karbondioksit salımı kadar tasarruf sağladığı görülüyor. Özellikle doğa ve doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalarıyla dikkat çeken şirket, 2012-2013 mali yılında, sürdürülebilirlik projeleriyle toplam 9,6 milyon TL'lik tasarruf elde etti. 

Sürdürülebilir kalkınmanın yolu bilişim

Vodafone Türkiye'nin sürdürülebilirlik konusundaki bir diğer girişimi ise Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye ile birlikte hazırladığı "Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim" raporu oldu. 21. yüzyılın en önemli sorunlarından biri olan küresel iklim değişikliğine inovatif çözümler sunma ihtiyacından yola çıkılarak hazırlanan rapor, "yeşil bilişim" kavramına yoğunlaşarak, bilişim teknolojileri ve sürdürülebilir kalkınma ilişkisini küresel ve ulusal ölçekte ortaya koyuyor. Bu sayede, paydaşlarca yürütülen faaliyetlerde bilişimin sürdürülebilir kalkınmaya etkilerinin göz ardı edilmemesi hedefleniyor. Sürdürülebilirliği sağlamak için bilişim teknolojilerinin nasıl kullanılabileceğine dikkat çekilen raporda, Vodafone Türkiye'nin bu alanda başarısı kanıtlanmış uygulamalarına da yer veriliyor.

Yeşile Saygılı Kırmızı Manifestosu

Vodafone Türkiye daha önce de "Yeşile Saygılı Kırmızı" anlayışı çerçevesinde doğal kaynakları korumaya yönelik yesilesaygi.com web adresinden paylaşılan manifestoda atıklar, geri dönüşüm, enerji verimliliği, su, kâğıt kullanımı, doğaya uygun yaşama gibi konulardaki tedbirler yer alıyor. Bu manifestoyla ve tüm diğer faaliyetleriyle Vodafone Türkiye sürdürülebilirliği sağlamak adına hem karşılıklı bir anlaşma gerçekleştirmiş oluyor hem de tüm paydaşlarını bu ilkeleri benimsemeye ve yaymaya davet ediyor.

BASIN BÜLTENİNDEN DERLENMİŞTİR

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

vodafon pişmanlıkdır

vodofone ingilizlerin dikkat edin derim :)

Sen de yorum yaz